یولی گؤزلارایلینده ن آیرا دوشن
آه اوراریلی گوزلار
یولوندان جدا دوشن
جهداده ر یولی گؤزلار

گؤکده فلک گرداندیر
خلق یرده سرگرداندیر
نه بازیگر جهاندیر
گؤز آچان مالی گؤزلار
کیملره آلتین تأجدیر
کیملر سایل محتاجدیر

کیم نان تاپماز ایمأگه
کیم یر تاپمأز قویماغا
کیم دون تاپماز گیمأگه
کیم تیرمه شالی گؤزلار

بوجهان بیر پشته دیر
کیم زنده کیم کشته دیر
هربنده بیر ایشده دیر
هرکیم بیر حالی گؤزلار

هنگام اوزین عمر آز
چهار فصلا باشدیر یاز
گؤکده قانات یایان غاز
گؤزلری کؤلی گؤزلار

مختومقلی هوش ایلأب
گزگین دیدأنگ یاش ایلأب
دألی کونگول جوش ایلاپ
یوز مونگ خیالی گوزلأر

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی