بیل ایندی


صاپ توتوشیپ هایباتآتار تیلکیلر

عارلی پلنگ اؤلر بولسانگ اؤل ایندی

عارف بولوپ مست بولوپدیر تیلکیلر

دانا ملّا بیلر بولسانگ بیل ایندیبیر سؤز بیله گؤوین باغریم یاندیرینگ

جگرده ن آییردینگ باشدان دیندیرینگ

یؤز گؤرکزمأن خوش سؤز بیلن قاندیرینگ

نأزلی یاریم گلر بولسانگ گل ایندیمختومقلی جوشوپ لالا دؤنؤپدیر

 یاندی تنی جانی کؤله دؤنؤپدیر

بلند باشی آغیر حالا دؤنؤپدیر

آدم اوغلی بیلر بولسانگ بیل ایندی.

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی