رّبیم جلیلاون سکیز مونگ عالم اهلین بار ادن ربیم جلیل
دؤنده ریپ درگاهینا هم زار ادن ربیم جلیل
قُدرت ایله عرش اؤیون دوارادن ربیم جلیل
هیبت ایله فرش اؤیون هموارادن ربیم جلیل

امرادیپ،بس،بیضه نی انوار ادن ربیم جلیل
آیری سودایه سالیبان رایینی هربنده نینگ
خوش عجب سررشته بیرله مُرده نینگ هم زنده نینگ
میشه ایچره آرسلانینگ هرییرتیجی دُرنده نینگ

یریوزوّنده هرنه بار،هرنارسه کی جنبنده نینگ
رزقینی مقسوم ادیپ،طیّارادن ربیم جلیل
نیچه پیغمبرلره قیلدینگ عطای دولتی
امتحان ایلاپ نیچه قوللارغابردینگ محنتی

لطف ادیبان برگچ اول موسی غا فتح نصرتی
دینه دعوت ایله گچ،فرعونینگ آرتیپ شرکتی
چوب همّت نی جهانخوارمار ادن ربیم جلیل
کیمنی درویش ایله میش گویاتنینده جانی یوق

کیمنی یوز عشرت بیله کیم نینگ اییرگه نانی یوق
کیملری قارون کیبی ییغمیشدی خیراحسانی یوق
هم بو دنیا،هم او دونیا کیملرینگ آرمانی یوق
کیملرینگ اورنون عذاب النار ادن رّبیم جلیل

ای،خدا،مختومقلی نی لطف احسان ایله گیل
بارچاٱمّت جرمینی عفوینگده یکسان ایله گیل
دنیاآخرمقصدیم سن کلّی آسان ایله گیل
کشف ادیپ علم لدن نی،اهل عرفان ایله گیل
بی خبر دل لرگه سرّآشکار ادن ربیم جلیل

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی