زراولمازبداصله‌ جفا چكمك‌ عبث‌دير
ميس‌ هر ناچه‌ يالپيلداسا زر اولماز
هر نيچه‌ جان‌ چكسنگ‌ گيدر اصلينه‌
هر زاغ‌ و زغن‌دان‌ كبوتر اولماز
 
هر صحراده‌ ياتان‌ ميت‌ بولارمي‌؟
كربلادان‌ غيري‌ شهيد بولارمي‌؟
هر ساچين‌ اوسدورن‌ سيد بولارمي‌؟
هر تلپك‌ گيين‌دن‌ قلندر اولماز
 
حمزه‌ من‌ دييگن‌لر حمزاگه‌ يتمز
توتسا دامانيندان‌ صراط‌دان‌ اوتمز
هر جامه‌ قاراغان‌ جمشيده‌ يتمز
هر باشا پر سانجان‌ اسكندر اولماز
 
ابوط‌الب‌ بولوپ‌ چيقار صراط‌ه‌
نيگه‌ دينه‌ گيرمز لات‌ و مناته‌
كونگلوم‌ ايستار عرش‌ اوستونده‌ حياته‌
صحرا قاميشيندان‌ نيشكر اولماز
 
مختومقلي‌ ديلينگ‌ ساقلا دهاندا
سنينگ‌ نه‌ ايشنگ‌ بار ياغشي‌ ياماندا
سخنور من‌ ديين‌ كوپدور جهاندا
هر كيم‌ شاه‌ عباس‌ دك‌ سخنور اولماز

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی