سالارقوشون‌آنگلامازبد اصله‌ بگ‌ليك‌ يتسه‌ بير گونده‌
آلار آوين‌، سالار قوشون‌ آنگلاماز
يارليغي‌ يوريگن‌ نوربات‌سيز بگ‌لر
فقرانينگ‌ گوزده‌ ياشين‌ آنگلاماز
 
بلد باشلار دوغري‌ يولا چين‌ بيله‌
عاقل‌ ييگيت‌ سوز باشلاماز "من‌" بيله‌
نامرد اولدور - گنگش‌ ايلار زن‌ بيله‌
قوچ‌ ييگيت‌لر زن‌ گنگشين‌ آنگلاماز
 
مرددن‌ ديلگ‌ اتسنگ‌ آيدار: "خوب‌بولار"
بير بخششدان‌ يتميش‌ بلا دپ‌ بولار
مخنث‌ گنگشي‌ اويده‌ كوپ‌ بولار
دوشمان‌ گورسه‌، توتار ايشين‌ آنگلاماز
 
حق‌ يولوندا هر كيم‌ خير احسان‌ قيلار
قيامت‌ گون‌ بير يرينه‌ اون‌ گلر
نامرد دوشمان‌ گورسه‌، غصه‌دان‌ اولر
قوچ‌ ييگيت‌لر دوردون‌، باشين‌  آنگلاماز
 
مختومقلي‌ بگ‌ يانيندا ديل‌ باشلار
قيليجي‌، غيراتي‌ بولان‌ ايل‌ باشلار
مرددن‌ دوغان‌ ييغين‌ گورسه‌، يول‌ باشلار
نامرد اوغلي‌ دنگي‌-دوشي‌ آنگلاماز

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی