فاش ادر سنیایچکی سیرینگ آیتما هر بیر نامرده
سیرینگ ایله یاییپ، فاش ادر سنی
اوغری – گداب بیلن اوْباداش بوْلما
مالینگدان آییریپ، آچ ادر سنی

سام – سام آدم بیلن اوْتوُرما، توُرما
زینهار، نامرد بیلن ه صحبت قوُرما
قدردان دوْستوُنگدان یوزونگ اؤویرمه
بارسانگ، دپه سینه تاج ادر سنی

بیر قوچ ییگیت نازنینه یار بوْلسا
جمالینی بیر گؤرمأگه زار بوْلسا
آرالیقدا بیر شوم رقیب بار بوْلسا
یاغشی دوْستوُنگ بیلن اؤچ ادر سنی

صوفی لار یانگیلیپ آیتماز ثنانی
سحر توُرسانگ، گچگای بارچا گنانی
آیتماور غیبت سؤز، اتمه زنانی
دوزخینگ اوْدوُنا دوش ادر سنی

مختومقلی، ایله یایدینگ نصیحت
زینهار، یامان بیلن بوْلماغین اُلفت
خدا برسه سعادت لی بیر فرزند
قارریغان چاغینگدا یاش ادر سنی

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی