قان چیقارگر توتسا حالیمدان خبر قوری آغاجدان قان چیقار
انسان شراریمپان اثر تاپسا تنیده ن جان چیقار
قارون قسلیپ مالین ادا صد جان ایستار بولسا فدا
گوپ شمعیده ن بولوپ جدا نورون ویوپ پنهان چیقار

بیر گوشه ده بولسام مقیم کونگله گتیرسم قدری سیم
هرگوشه ویراندان صد گنجی بی پایان چیقار
کونگلومگه گلگن نقشلار گوزلرگه پیدا بولساگر
قوشولسالار کؤپ نادانلار،کامل بولوپ مردان چیقار

هیچ آنگلامایزیر و زبر گرتاپسا جذبیمده ن اثر
الف ده ن بی ده ن بی خبر هر دمده بیر قرآن چیقار
جبر اتدی جمشید جانینا که ایردی معدن کانینا
یوز یئل اوقیپ پایانینا نه زال و نه لقمان چیقار

من هم فراغی اول قدر عقلیمنی قیلدیم در به در
بیر بی هزیر تاپسا هُزیر پر باغلایپ آسمان چیقار
مختومقلی آزایله سؤز بارچا قالار داغ و ده نگیز
توپراغا دولسا اوشبو گؤز حقدان ینه فرمان چیقار

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی