كيمدن‌گيديپ‌باراديردنياگه‌ اعتماد اتمانگ‌ يارانلار
كيمه‌ گليپ‌، كيمدن‌ گيديپ‌ بارادير
مثال‌ اسكندر شاليق‌ سورن‌لر 
بير بير نوباتيندا اوتوپ‌ بارادير
 
بيره‌وني‌ باي‌ ادر، بيره‌وني‌ گداي
نه‌ قيلسا، اركي‌ بار اول‌ قادر خداي‌
بيره‌ونينگ‌ مرادين‌ بريبان‌ هاي‌ هاي
بيره‌و غم‌ شرابين‌ ايچيپ‌ بارادير
 
بيره‌وگه‌ بريپ‌ دير قايغي‌ غم‌، محنت‌ 
عمرينده‌ بير زمان‌ گورمه‌دي‌ رهنت‌
بيره‌وگه‌ اديپ‌ دير نامردني‌ الفت
آنينگ‌ عمري‌ "آه‌!" دييپ‌، اوتوپ‌ بارادير
 
بيره‌نينگ‌ باشيندا كوپدور دوماني
قايغي‌ محنت‌ بيله‌ چيقادير جاني‌
بير ياغشي‌غا دوش‌ اديپدير ياماني
نا علاج‌ دنيادن‌ اوتوپ‌ بارادير
 
كيمسه‌لر ييغلايدير، مقصدين‌ تاپماي
نيچه‌لر آه‌ اورار آغزيني‌ ياپماي‌
بير يابي‌ بايراقني‌ آلادير چاپماي
بير بدو گزمكده‌ قايديپ‌ بارادير
 
دنيا اوچين‌ چكمه‌ قايغي‌ انديشه
صبر ات‌ بلاسيغه‌، راضي‌ قيلميشا
ييغلاييپ‌ غم‌ بيله‌ يورمه‌ هميشه
اجل‌ الي‌ ياقانگ‌ توتوپ‌ بارادير
 
مختومقلي‌ آيدار، بارچا نصيحت‌
خداغا قول‌ بولونگ‌، رسول‌غا امت‌
بيلسنگيز دنيانينگ‌ باريسي‌ حسرت‌
حسرت‌ بيله‌ بير بير گيديپ‌ بارادير

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی